Stay healthy with our Health Tips Blog. Get update with Health Tips, Vastu Shastra, Yoga tips and more information about your daily need.

Menu

Wednesday, December 26, 2018

Shree Ganesh Aarti

Shree Ganesh Aarti 


Jai Ganesh Jay Ganesh Deva,
Mata jaki parvati pita mahadeva.

Ek dant daya-want char bhuja dhari.
Mathe par tilak sohe mush ki savari.

Pan chadhe phul chadhe or chadhe meva,
ladduwan ke bhug lage shant kare seva.

Jai ganesh jai ganesh deva,
 mata jaki parvati pita mahadeva.

Andhe ko ankh det,
 kodhin ko kaya.

Bhajhan ko puta det,
Nirdhan ko maya.

Sur shyam sharan aye safal kije seva.
Mata jaki parvati,
Pita mahadeva.

Jai ganesh jai ganesh dava,
mata jaki parvati pita maha deva.

0 comments:

Post a Comment

Benefits of Coriander।Radish।Spinach juice। Sprouted grains।

Benefits of Coriander।Radish।Spinach juice।                                            Coriander Use green coriander to control bl...